coachen trainen intervisie Geesje Gerretsen stroomopwaarts

Stroomopwaarts biedt coaching en training op maat. Steeds afgestemd op de leerkracht/ leraar, het team en de school.

Het onderwijshart van Stroomopwaarts gaat sneller kloppen van blije leerkrachten/ leraren en goed onderwijs. We gaan daarom graag in gesprek over:

 • Coaching voor leerkrachten/ leraren (zowel ervaren als startende)
 • Coaching bij stress bij leerkrachten/ leraren en intern begeleiders
 • Beeld- en didactische coaching
 • Coaching on the job
 • Feedbacktrajecten (van leerkrachten/leraren naar leerlingen en voor teams onderling)
 • Editraining (team- of leraar-/ leerkrachtniveau)
 • Coöperatieve werkvormen
 • Executieve functies
 • Ons hostmanshiptraject voor scholen en besturen
 • Ons positieve oudercontactprogramma: “Goed nieuws is nieuws”
 • Coaching van leerkrachten/leraren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we doelgericht en eerlijk.
 • Coaching voor leerkrachten die zich door middel van individuele scholing willen ontwikkelen (bijvoorbeeld uit hun scholingsbudget)
 • Onze “klaar voor je start-workshops” voor lerarenopleidingen.

Onze aanpak

Actief, betrokken, positief en kundig. Zo coachen wij on the job!

Vanuit de wetenschap dat feedback in het moment veel meer teweegbrengt dan feedback na afloop kiest Stroomopwaarts voor coaching on the job. Een actieve manier van coachen waarin samenwerken, reflecteren en voordoen (modelen) centraal staan. Door combinatie van aanzetten tot reflectie, hoogwaardige aanwijzingen en voordoen kan er in het moment direct overgaan worden tot actie. De leerkracht/ leraar zal op deze manier succeservaringen opdoen, direct ontwikkelstappen zetten en vaardigheden vlot vergroten.

Onze coaches werken met de leerkrachten/ leraren vanuit hoge verwachtingen en laten dat zien door leerbevorderende feedback te geven. Dat doen zij ook door vragen te stellen, door door te vragen en kwalitatief hoogwaardige aanwijzingen te geven. Op die manier hebben de leerkrachten/ leraren er écht iets aan en wordt er actief aangezet tot leren. 

Voor en in de klas van de leerkracht/ leraar wordt er met de coach intensief samengewerkt waardoor er verdieping en versnelling ontstaat in de ontwikkeling van de leerkracht/ leraar. De coaches filmen tijdens het coachen on the job zodat er steeds ook terug te kijken is wat er gebeurde en wat het opleverde.

We maken gebruik van de vaardigheden die horen bij didactisch coachen in het contact met de leerkracht/ leraar en de klas. Wij zullen die vaardigheden geïntegreerd toepassen in het moment en afhankelijk van de situatie. Al samenwerkend en vragend ligt de focus op de leerkracht/ leraar die vanuit connectie met de klas leiding geeft of leiding leert geven. Coöperatieve werkvormen en expliciete instructie worden ingezet en geoefend. Dit alles om te zorgen dat basis- of vakbekwaam in breedste zin van het woord gerealiseerd wordt. Het coachen on the job is in te zetten bij ervaren leerkrachten/ leraren die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ons belangrijkste doel is dat de leerkracht/ leraar en de leerlingen actief zijn, aan het leren zijn en plezier hebben in wat ze doen. Want van positieve, actieve en doelgerichte leerkrachten/ leraren leren leerlingen het allermeest!

Meer weten, kennismaken of een afspraak plannen?

Wil je meer weten over de (maatwerk) mogelijkheden? Neem dan vooral contact op en bel of app naar (06) 13950580, of mail naar geesje@stroomopwaartsonderwijs.nl. Wij vertellen je er graag meer over!