Zachte landing in een dynamische werkomgeving

Om zij-instromers een zachte landing te geven en het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan heeft Stroomopwaarts een speciaal coach-traject voor zij-instromers. Het ontbreekt collega’s of teamleiders vaak aan tijd om echt bij de nieuwe collega’s in de groep te zijn en met hen te praten over alledaagse dingen waar ze tegenaan lopen en goed in te zoomen op ontwikkeldoelen. Geesje van Stroomopwaarts verzorgt dit in het coachtraject voor zij-instromers. Zo kunnen zij-instromers zich gemakkelijker duurzaam binden aan de organisatie. Door met zij-instromers te werken wordt en diversiteit aangebracht in de organisatie en wordt een toekomstbestendig personeelsbeleid verzorgd. Laten we dus goed voor deze groep ervaren beginners zorgen en hun eerste jaren in het onderwijs zo prettig mogelijk laten verlopen met korte lijntjes met hun coach. Met het coachtraject van Stroomopwaarts hebben de zij-instromers een coach die dicht bij hen staat en in hun eerste periode met hen meekijkt. 

Werkwijze Stroomopwaarts

Zij-instromers zijn talentvolle onderwijsprofessionals die het onderwijs veel te bieden hebben. Er is aandacht voor wat zij meebrengen vanuit hun levenservaring en werkervaring. Wat lukt er allemaal al en wat kunnen en kennen zij al en hoe zetten je dat in in je lespraktijk? Geesje heeft ruime ervaring in het coachen van zij-instromers en kent hun kwaliteiten en hun onzekerheden. Zij is geregistreerd beeld- en didactisch coach en kan met die ervaring veel toevoegen aan (leer)gesprekken die de zijinstromers met leerlingen en studenten voeren en de lessen die zij voor hen verzorgen. Met aandacht voor vragen stellen en feedback geven wordt het onderwijsniveau steeds hoger. Vanuit hoge verwachtingen en met het uitdagen tot reflectie komen de leerlingen/studenten tot dieper leren met meer motivatie. Feedback waar we mee oefenen is specifiek en overwegend positief. 

Vanuit positiviteit wordt er aangesloten bij tot waar het al lukt. Zowel in de gesprekken als in het lokaal of op het leerplein. Geesje staat naast de zij-instromer op de werkvloer en geeft in het moment al feedback, denkt even mee of doet een suggestie. Er is aandacht voor basiscommunicatie, vriendelijkheid, effectieve instructies en zorgen voor een warm en motiverend leerklimaat. Zo is er meteen ontwikkeling mogelijk voor de zij-instromer. In plaats van observeren en beelden maken en die pas later bespreken, kan de docent meteen stappen zetten. Docenten ervaren deze coaching on the job als heel positief en helpend. Door collega’s wordt over deze actieve en positieve manier van coachen gezegd:

“I.p.v. het achteraf bespreken heeft het coachen on the job zoveel meerwaarde omdat je het meteen doet en verandert. Het helpt me om het tijdens de les al beter te doen en niet de les erna. Maar meteen in het moment.”

“Ik had het idee dat ik er niet alleen voor stond omdat Geesje met me meedacht.” En: “De meerwaarde voor mij is dat ik op het moment feedback in de groep krijg en dit dus meteen in kan zetten.” 

“Tijdens de lessen was er ruimte om elkaar te versterken. Ik had het idee dat wij een team waren; ik vertelde wat ik signaleerde, Geesje koppelde er een vorm of een tip aan en ik ging weer aan de slag. We zaten echt op het proces van zelfsturing.

Een waardevolle samenwerking waar ik als leerkracht de ruimte kreeg om te ontwikkelen. Geesje is een coach die prettig is in haar omgang en haar communicatie. Die je scherp houdt, maar je ook dicht bij jezelf houdt.”

Inhoud coachtraject voor zij-instromers

Stroomopwaarts Onderwijs is een instelling met een registratie in het centraal register voor korte beroepsopleidingen en biedt een coachtraject (beeldcoaching en didactisch coachen i.c.m. coaching on the job) dat aansluit bij de ervaring en opleiding van de zij-instromer en de school waar de zij-instromer werkt. 

Stroomopwaarts verzorgt coachtrajecten op maat. Altijd passend bij de school of opleiding. Hier een voorbeeld van hoe een coachtraject er uit kan zien..

  • Gesprek met de directeur/bestuurder met Geesje Gerretsen over beleid en visie. Zo wordt er altijd aangesloten bij de werkwijze en visie van de school/opleiding.
  • Intakegesprek zij-instromer en Geesje waarin ontwikkeldoelen concreet gemaakt worden.
  • 5 keer bezoek in de klas inclusief maken van beeldmateriaal (ongeveer 30 minuten per keer).
  • 5 keer nabespreken.
  • Vraag het de Zij-instromer. Een (online) bijeenkomst waarop startende zij-instromers een meer ervaren zij-instromer het hemd van het lijf kunnen vragen over de alledaagse onderwijspraktijk. 
  • 2 keer (Beeld)Intervisie met groep zij-instromers. (Maximaal 6 deelnemers per keer). 
  • Evaluatiegesprek met zij-instromer, leidinggevende en de coach.
  • Korte lijntjes met en snelle bereikbaarheid van de coach.

Meer weten?!

Is dit iets voor jou, een collega of medewerker en wil je meer informatie of je gewoon gelijk inschrijven? Neem contact op en bel of app naar (06) 13950580, of mail naar geesje@stroomopwaartsonderwijs.nl. Wij vertellen je er graag meer over!